Locatie:

Herenweg 150
3648 CN Wilnis.

Telefoonnummer:

0297 77 68 98

Privacy Policy

Green Industrial Coatings, is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor zijn activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Green Industrial Coatings.

Verwerking van persoonsgegevens

Green Industrial Coatings kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Green Industrial Coatings, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Green Industrial Coatings verstrekt. Green Industrial Coatings kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
- Etc....

Waarom Green Industrial Coatings gegevens nodig heeft

Green Industrial Coatings verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Green Industrial Coatings uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Green Industrial Coatings gegevens bewaart

Green Industrial Coatings bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Gegevens delen met derde

Green Industrial Coatings verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoeken

Op de website van Green Industrial Coatings worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Green Industrial Coatings gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics & Cookies

Green Industrial Coatings maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Green Industrial Coatings bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Green Industrial Coatings te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Green Industrial Coatings heeft hier geen invloed op.

Green Industrial Coatings heeft Google geen toestemming gegeven om via Green Industrial Coatings verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@greenindustrialcoatings.nl. Green Industrial Coatings zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Green Industrial Coatings neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Green Industrial Coatings maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Green Industrial Coatings verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Green Industrial Coatings op via info@greenindustrialcoatings.nl.

Green Industrial Coatings is als volgt te bereiken:
Green Industrial Coatings
Herenweg 150
3648 CN Wilnis
Telefoon: +31 (0)297 77 68 98

Green Industrial Coatings en andere websites

Op de site van Green Industrial Coatings treft u een aantal links aan naar andere websites. Green Industrial Coatings kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:
Green Industrial Coatings, E-mail info@greenindustrialcoatings.nl.

Wijzigingen

Green Industrial Coatings behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Green Industrial Coatings.